Biåret 2015

Avslutning i bigården 2015

bilder mm. Läs mer…

Biallergier

Robert informerar om biallergier. Läs mer …


Bikupor på ett hotell i centrala Norrköping

Våran kassör i Norrköpings Biodlareförening Ulla Lundström har sedan en tid tillbaka bikupor på taket till The Lamp Hotell i centrala Norrköping. Läs mer…


Sommarmöte i Söderköping 2015

Följande bilder är från det alltid lika trevliga sommarmötet hos makarna Sivar och Birgitta Karlsson på Ekbacken utanför Söderköping. Solen sken och det var en riktigt härlig sommardag. Läs mer…


Onsdagen den 24 juni

I kväll har det pratats honungsbedömning i bigården. Ulla berättade om honungsbedömning och vad som är viktigt för att få högsta poäng när bedömningskommittén granskar ens burk. Läs mer…


Onsdagen den 17 juni

Nybörjargruppen hade trotsat regnet för att delta i slungningen av årets första honung. Läs mer…


Kvällens tema var varroabekämpning

Göran P. hänvisade till Jordbruksverkets ”Varroabekämpning med ekologiska metoder” , som han kommenterade och rekommenderade till ytterligare studier. Läs mer…


Öppningskvällen den 6 maj 2015

Ca 25 medlemmar hade samlats och skött om bina, innan kvällens go´fika vankades. Här några bilder från aktiviteterna. Läs mer…


Föreläsning om varroa bekämpning

Preben visar och berättar om bekämpning av varroakvalster. Läs mer…


Biodynamisk biodling

Hur skiljer den sig från ”vanlig” biodling? Läs mer..


Föreläsning om honungsprovning 

Victoria Bassani kom och pratade om honungs provning. Läs mer…