Bin i stan

Bin i Stan

Norrköping – en bra bostad. Också en bra bistad.

Med projektet Bin i Stan ska antalet bin öka i Norrköping. Bidöden är en realitet och eftersom människan är beroende av pollinerande insekter är det skarpt läge. Fler bin ska det bli genom att uthyrning av bikupor till företag som vill profilera sig som miljöansvariga. För att hjälpa bina att samla in nektar och pollen ska den biologiska mångfalden i staden öka.

Kommun, bostadsföretag och allmänhet ska engageras att plantera bivänliga växter. Ett viktigt inslag är att öka förståelsen för värdet av den ekosystemtjänst som bina tillhandahåller. Genom bildningsförbund ska föreläsningar hållas och skolklasser kan få göra besök i bigården. På Bin i Stans hemsida kommer dragväxter att visas och allmänheten ska uppmanas att ta foton av sina trädgårdar, kolonilotter och balkonglådor som läggs ut på en karta på hemsidan. Information kommer också att spridas genom tidningar och radio/teve.

Bin i Stan är ett samarbete med Biodlarföreningen och konsultföretaget U&We, som kommer att leda projektet och svara för att kontrakt skrivs med företag.

Biodlarföreningens medverkan innebär att använda den biodlingskunskap som vi besitter. Det sker genom att medlemmarna erbjuds att mot ersättning sköta kupor och honungsskörd. Första året är ambitionen att sätta ut tolv samhällen till sex företag, alltså två per företag. Kuporna ställs ut på lämpliga tak, terrasser eller andra skyddade platser på marken. Företagen som blir bivärdar får behålla 35 kg honung tappat på 350 grams burkar som blir gåvor till anställda eller kunder. Företagen kommer säkert också vilja att de som sköter kuporna visar och berättar för sin personal.

Förslaget är att två medlemmar samarbetar för att sköta kuporna hos ett eller flera företag. Verktyg och bidräkter som förvaras hos bivärdarna ingår. Ett inslag i Bin i Stan är att göra presentationer för skolklasser och de medlemmar som vill göra detta arbete får också betalt. Bin i Stan startar på våren 2016.

Om du vill vara med kan du kontakta:

Göran Pettersson, 0738-44 11 05 senast den 25 februari.